Gratisternes fagforening

 

I protest mod høje billetpriser i den kollektive trafik har gruppen Libertære Socialister holdt møde med den svenske organisation Planka, der driver en forsikringsfond, som betaler medlemmernes bøder, hvis de indbetaler 100 kroner om måneden. Formålet med mødet er at få inspiration fra Planka, der med over 1000 medlemmer i hele Sverige har en månedlig indtægt på 100.000 kroner – hvilket er rigeligt til at dække de bøder, medlemmerne sender ind.

Ordningen har eksisteret siden 2001 og har spredt sig til både Norge og Finland – og måske er Danmark næste skridt.

Urimelige priser
Vi er inspirerede af deres måde at organisere sig og lave aktioner på. Og med de urimeligt høje billetpriser her i Danmark er det meget aktuelt med en lignende kampagne her, siger David Rønbach fra Libertære Socialister.

Han hentyder til, at priserne på offentlig transport steg med 3,1 procent 17. januar 2012, selv om S og SF i valgkampen lovede at sænke priserne ( utroligt, hvad S og SF har lovet….).

Rasmus Prehn, der er trafikordfører for Socialdemokraterne, beklager, at billetpriserne ikke er blevet sat ned endnu, men understreger, at det ikke retfærdiggør en ordning, der opfordrer folk til at køre gratis. og fortsætter:- Det er simpelthen asocialt ud over alle grænser. Der er ikke noget, der er gratis, og det er jo ikke for sjov, at alle andre betaler deres billetter.

Den kritik deler DSB’s salgschef, Niklas Marshall. Han kalder ordningen for usolidarisk, fordi den straffer de lovlydige passagerer og tilføjer: Det er ualmindeligt dumt. Men vi kan jo bare hæve afgifterne, så deres ordning ikke længere hænger sammen. Vi vil til enhver tid sikre, at det kan betale sig for vores kunder at tage toget, og at de ikke bliver snydt af andre folks kreative tiltag.

Om ordningen skal startes i Danmark, bliver afgjort på et møde, som Libertære Socialister snart indkalder til.

Refleksion

Begreberne “Moral” og “Morale” kan absolut gradbøjes, hvilket overlades til læseren. ;-)

 

 

In addition: Næste planlagte indlæg har også noget med skjul at gøre, men i en anderledes sofistikeret version. ;-)

Kilde:

DR.dk

 

11 kommentarer

Filed under Moral

11 responses to “Gratisternes fagforening

 1. Det måtte jo komme, som forlænelse af skiftende regeringers priotering eller manglende samme af den offentlige transport – for nuværende tydeliggjort af især Socialistisk Folkeparti’s ikke uventede tomme valgløfter og proforma forargelse fra den tidligere administration over dette – samme administration der tillod priserne for visse pensionistbilletter at stige vist +80% over en 10 årig periode…

  Kommentatoren husker for en del år siden at modtage tilbud om medlemskab af en anden type gratis (fag)forening – hvor man fik refunderet fartbøder og igen før det var det en “parkerings-holden- sig-skadesfri-forening” – alle foreninger kommentatoren ikke føler behov eller trang til at være en del af – som udløber af kommentatorens store frihedstrang der inkluderer en selvansvarstrang i pakkeløsningen… ‘smiler smørret’

  Fra politisk hold sjofler man givet den kollektive trafik – selvom man si’r noget andet – for rent ud vil man ikke melde da der jo er mange gode også politiske grunde til at bibeholde den kolletive transportable infrastruktur…

  På den lille Kattegatø, Samsø, med den kostbare trang til at være selvstændig kommune – da praktiserer man en politik der tydeliggør den politik der nok snart bli’r landsdækkende transportpolitik – man deler busdriften, altså den køreplan kommunen har bedt Midttrafik om at organisere for dem, op i bus”bemandet” ture og udvalgte ture op som tele’taxa – det sidste er meget dyrere og fjerner kapacitet fra den reelle bustrafik (kassetænkningsprincippet af resourcerne) men samtidig gør ordningen meget kompliceret så der er meget bøvl for brugerne af forskellig art så resultatet er at folk efterhånden fravælger løsningen og bruger andre metoder til at komme frem på øen – dem der rammes er især pensionister som øen har mange af da de er en gruppe der er underrepræsenteret i automobilejer’statistikkerne – og så folk til og fra færgerne – det skaber så en
  mulighed for at beskære busdriften og så bli’r det senere muligt at fjerne taxa’tilskuddet som det reelt er tale om – så er man smart sluppet af med hele den kollektive trafik – en produktudviklet salamimetode – at det også skader en af øens største erhverv turismen snakkes der fra politisk side ikke om – øen gør i øvrigt meget ud af at være en “miljøgrøn ø” og undersøgelser har indikereret at en form for gratis bus ville give både det miljøgrønne image, turismen og de gamle øboers velfærd et broost – øsammfundsmæssigt ville det gi’ overskud – men det du’r jo ikke politisk når det starter med en udgift… ‘smiler’

  Jeg ser “tråde” til det landspolitiske plan med at ‘voldtage’ den kollektive trafik – men ville ikke melde mig ind i en forening som reelt bare sørger for ‘gratis transport’ – hvis jeg brugte den kollektive transport og var utilfreds med billetprisen så ville jeg ta’ en t’shirt påtrykt “GRATIST” på ryggen og brystet – så kunne alle se det inklusive kontrollørerne – men var der 500 i hver S’tog eksempelvis – så ville det nok skabe debat… 😉 …

 2. @ledrakenoir_060212-1409:

  Nu har kommentatoren et særligt og inderligt link til Danmarks næstmindste kommune (folketal). Det genererede i denne kontekst nogle interessante betragtninger om Midttrafiks servicemål for området, der blev nærlæst. Det gav samtidig stimulation til at besøge kommunens hjemmeside. Da trafikområdet er regionsbaseret i DK (og mange andre lande i EU), var det ikke nævnt, men alligevel.

  Bl.a. noteres ved lidt hovedregning, at den smukke ø-kommune siden kommunalreformen har haft en netop nedgang i befolkningsunderlaget på ca. 7 procent. Og det er næppe den aldrende befolkning, der har pakket flyttebilen.

  Denne tendens ses tydeligt i andre dele af de såkaldte udkantsområder, hvis ministerdækning for tiden er lagt i hænderne på den fynske ………. (slettet af censuren) af minister (S) ved Carsten Hansen. Det lover ikke godt.

  Det gør det heller ej for den kollektive transport, hvis regeringens nuværende slingrekurs fortsætter med det talende Vorbasse-postbud som en af ankermændene. Blogejeren savner bestemt ikke hans forgænger, men derimod en velgennemtænkt, langsigtet trafikplanlægning, der så igen bliver omsat fra ord til handling ( f.eks. som den københavnske metro-ringlinje (forhåbentlig med en afstikker til Nordhavn)).

  T-shirt med GRATIST på ryggen danner en glimrende modvægt til den sene strip-happening i de københavnske S-tog :-)))))))

  • #.hulegaard – 06022012.1505
   Off topic – kommentatoren prøvede noget i aften som han ikke har prøvet før – siddende på den “billige” langside og iagttage en grå kat lege på grønsværen eller hvad den nu gjorde for spillede bold gjorde den ikke… 😉

   Ja den sekundære danske kollektive trafik er godt nok regionsbaseret – men de regionale trafik styringer udfører jo ikke noget de enkelte kommuner har bedt om for så vidt især de ruter der køres internt i den enkelte kommune og omvendt gør det kun det det bli’r bedt om – så i de tilfælde kan kommunalrødderne især dem der har taburet i teknisk forvaltning godt rømme pladsen ved håndvasken… ‘smiler’

   Apropos t’shirt-gimmicken – så husker jeg en dag i 1981 i London hvor jeg skulle ‘kvæle’ noget tid inden aftenens Pink Floyd koncert i Earls Court – brugte noget uplanlagt tid i en sandwichshop sammen med et par jævnaldrende GreenPeace’aktivister – de sagde noget, synes jeg, om danske protestkultur – nemlig at Danmark var så hyggeligt protestmæssigt set for der kunne man sætte livet på spil uden at det blev farligt… 😉

   Det er vel ikke helt forkert, havde vi kunne klare tingene FB’agtigt med at trykke på enten en “like” eller “dislike” tast – ja så ville det nok passe os fint… 😉

   Det falder jo også godt i tråd med billet’forsikringen… 😉

   Apropos Samsø – så det som blogejeren antyder nemlig et problem at bortset fra naturlig afgang så er afmeldelser i øens folkeregister primært fra den unge unde – og et er der jo ingen fremtid i…

   Der er et andet og i mine øjne farligere problem – havde for første gang i flere år i sommers flere overnatninger på øen og benyttede muligheden for at rydde op i hængepartier som ældre nærtrelaterede mennesker ikke selv kunne magte eller overskue – en af opgaverne indebar et møde med en udvalgsformand der ser sig selv som et varmt emne til borgmesterposten næste gang – hæhæ – det kræver vist lidt træning omkring pondus – hæhæ – han kom til at kalde øens gamle for en belastning – direkte forespurgt om han ikke kunne være enig i at det reelle problem ved at indbyggertallet faldt fra den unge side var at rekrutteringsgrundlaget for kvalificerede “byrodskandidater” faldt til et alarmerende niveau – hmmm jeg mente at det var godt at visse andrikker var trækfugle… ‘hahaha’

   • Rettelse til – hmmm jeg mente at det var godt at visse andrikker var trækfugle – det var selvfølgelig ham der mente det… 😉

 3. @ledrakenoir#070212-0040/0042:

  En lokalpolitiker, der kalder kommunens gamle for en belastning, kan næppe bestå “borgmestereksamen”, især når henses til befolkningssammensætningen i den relevante kommune. Blogejeren har mødt og kendt så mange lokalpolitikere, at det nogle gange nærmer sig kvalmegrænsen.

  At begrebet “relevant kommune” så samtidig af demokrafiske og geografiske årsager nærmer sig den urealistiske klangbund i såvel Læsø, Fanø, Samsø, Ærø og Langeland (nævnt i omvendt indb.antal), opleves så vidt orienteret mere og mere i nærmeste “storkommuner”. Men den aldrende (og vistnok nu sygdomssvækkede) Thorkild Simonsen var jo nærmest på overarbejde i tiden 2006/2007.

  Og mindst lige så meget sandhed var der i Green Peace-aktivisternes påstand om DK i 1981!

  Endelig omkring Facebook: Blogejeren har ledt og ledt, men endnu ikke fundet “dislike-knappen”. Om børs-noteringen vil hjælpe, må tiden vise. 😉

  • Visse lokalpolitikere minder i alt for uhyggelig grad om fortidens ridefogeder – jeg havde nær sagt som embedsmænd (behøver vist ikke at sige for hvem) uden hjerne – for de rigtige embedsmænd har jeg generelt den allerstørste respekt for – netop fordi det er mit indtryk og oplevelse at de har hjenen med – populært sagt “der er nogen hjemme”… 😉

 4. @ledrakenoir#070212-0832:

  “De rigtige embedsmænd” forstår at underspille deres rolle(r). Udover at være nogenlunde fornuftig sammensat i “evnebanken” skal de også besidde en elastisk fantasi, en kynisme, evnen til strategisk tænkning, hensigtsmæssighed i konvertering af love til hverdagens meritter, forudseenhed, adaptabel (og gerne fleksibel) fremfærd, ubestikkelighed og (gerne skjult) handlekraft samt ikke at forglemme “tavshedspligt”.

  Faktisk er der ikke mange politikere, som Danmark kan være stolte af. Men der er faktisk en del embedsmænd på Slotsholmen, i EU samt også på kommunalt plan, som Danmark kan være stolte af.

  Blogejeren er pensioneret embedsmand. Da han for nogle år siden oplevede at blive udvekslet i en EU-lederprogram for hospitalsprofessionelle (Storbritannien og Grækenland) dannede denne “konkurrence” bla. et klarsyn for blogejeren: Nemlig at vi faktisk i øjeblikke udmærket kan klare os på verdensscenen. 😉

  • #.hulegaard – 07022012.0902
   Det tegenede billede af den generelle danske embedsmandsstand passer udmærket til det billede kommentatoren har erhvervet sig som lægmand gennem tiden, men dog med +15 års erfaring med at sove med ryggen til en pantefoged (en kvindelig udgave) og de kontakter det medfører – endvidere har 2-3 bestyrelsesformandsposter givet kontaktflade med en del embedsmænd lokalt, regionalt og også nationalt – alt sammen ting der ikke har ændret det billede… 😉

   Har også i et vist omfang haft ‘omgang’ med embedsmandsapperaterne i det norske, tyske, franske og engelske – forhold der heller ikke ændrer på omtalte billede af de danske embedsmænds generelle standard… 😉

 5. @Ledrakenoir#07022012-0949:

  Det sidste afsnit glæder blogejerens digitale hjerte. 😉

  Samme blogejer har også kendt en del skattefolk, herunder pantefogeder; dog aldrig i en horisontal version. Begreberne “afdragsordning” og “ligning” må have haft en essentiel betydning med kommentatorens erfaring i den henseende. 😉

  • #.hulegaard – 07022012.1005
   Det af sted kom gennem tiden en del sjove kommentarer fra vittige hunde – hvor jeg i sjov måtte lægge ryg til drillerier om at være “manden der ikke kunne sove med ryggen til sin kone”… ‘haha’

   – plejede altid at sige “hellere det end en parkeringsvagt”… ‘hæhæ’

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s