Tag Archives: Stockholm

Den dyre ring?

Sædvanligvis er ringe ikke billige. Det skyldes materialerne, der gennem tiderne er blevet raffineret og alt efter lejligheden er påmonteret diverse ædelstene. Hønseringe og gardinringe er vel de billigste forme for ringe. En særlig dyr – og for tiden meget diskuteret – ring er 

Betalingsringen i Hovedstaden

Hvad har

 

 

London

 

 

Stockholm

 

Oslo

til fælles? – Just……en betalingsring rundt om byerne.

København og betalingsring?

Der to primære forholdsvis modsatrettede synspunkter på dette emne. Der er bilejeren,oftest som pendler til og fra Hovedstaden og der er den miljøbevidste tilhænger af kollektiv transport. Og så er det væsentlig at afgrænse etalingsringen i denne kontekst. Modsat urets retning starter den i Københavns nordhavn, følger Ydre Østerbro, Indre Nørrebro syd om Bispebjerg kvarteret, videre mellem nordvest og vest grænsen mellem København og Frederiksberg kommuner, gennemskærer Valby-bydelen, passerer Sydhavnskvarteret (syd for Vestre Kirkegård), Sluseholmen, Vestamager og langs Øresundsvej tværs
over Amager til Øresund.

Set fra bilruden:

Enhver bilist, der om morgenen og om eftermiddagen har prøvet at sidde i lange køer på vejene til og fra Storkøbenhavn, kender stemningen af frustration, rastløshed, trykken på bilradioens knapper, udveksling af tanker med (eventuelle) andre passager, diverse vredesudbrud over frække trafikanter, frustration ved vejarbejde osv.osv. – Blogejeren har bevidst fravalgt bilen, men har dog prøvet disse køer på de store indfaldsveje såvel fra syd- som vest og nordgående retning af forskellige årsager en del gange; mest svedende en varm og klam augustdag.

Interesseorganisationen FDM har naturligvis mindre trængsel på vejene på ønskesedlen. Argumentationen mod betalingsring er bl.a., at bompenge ikke fjerner trængslen, men vil få bilister til at køre nogle ekstra kilometer for om muligt at undgå betalingsringen. I samme bilos-åndedrag bør retfærdigvis også nævnes Copenhagen Business Task Force, nedsat af Hovedstadens seneste socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen. Denne Task Force anbefaler ikke bompenge, men derimod investeringer i kollektiv trafik, udbygning af infrastrukturen samt øget anvendelse af ITS. Sidstnævnte såkaldte intelligente trafik systemer skulle kunne lede trafikken i retninger, hvor belastninger er mindst.

Enhver, der har rejst til illustrationernes nævnte hovedstæder, vil vide, at topografien er forskellig fra København. London har et mangeårigt (og slidt) kollektiv, rimeligt dækkende trafiksystem. Stockholm er bygget på et nærmest utal af øer og det giver via broer og færger et andet trafikmønster. Endelig er Oslo nærmest omkranset af fjelde på landsiden; altså en helt anderledes geografi og dermed trafikplanering.

Og bilejerne angiver ofte med en vis ret den betydelig højere omkostning såvel i anskaffelse som forbrug; eksempelvis har hverken Storbritannien eller Sverige registreringsafgifter. Og medens vi er i pengesporet, dukker som altid i dansk økonomi SKAT op. Eller rettere sagt fradragsmuligheden for pendling. En løsning som ved krydsning af Storebælt osv.osv.

Set fra det “miljøvenlige togvindue”:

Betalingsringen er et nødvendigt svar på de store og voksende problemer med trængsel i og på indfaldsvejene til København. Der spildes 130.000 timer hver dag på grund af trængsel i hovedstadsområdet. Den samfundsøkonomiske omkostning er på mindst 7 mia. kr. om året og forventes fordoblet på sigt. Hertil kommer, at biltrafikken i København steg med 20 pct. fra 1990 til 2008. Med samme stigningstakt frem til 2020 vil trafikken stige med ca. 10 pct. Trafikpropper og køtider stiger langt hurtigere end trafikmængden efterhånden som flere veje nærmes sig deres kapacitetsgrænse.

Udenlandske erfaringer: I Stockholm har betalingsringen medført et fald i biltrafikken på 18 pct. I London har betalingszonen medført, at der er 36 pct. færre personbiler i zonen.

Praktisk kan passage af ringen ske ved elektronisk registrering som f.eks. det kendte brobizz-system – der er ingen ventetid, man kører bare igennem.

S-SFs to politiske udspil “Fair Løsning” (økonomi) og “Fair Forandring” (skat) omtaler også “Betalingsringen”.

Refleksion

Mange bloggere, der bor i provinsen og ikke har en recidiverende trafik til og fra Hovedstaden, kan måske trække på deres digitale skuldre. Og dog. Den Østjyske Millionby (DØM) er et begreb, som enhver stolt østjysk observant borger er bekendt med. Området tæller ca. 788.000 indbyggere (04.2011), altså i samme demografiske vægtklasse som Københavns-området. Enhver, der siddet fast i morgentrafikken til og fra Aarhus, Vejle-området og “entrébilletten” alias den vestfynske motorvej vil vide, at det er ikke sjovt…..bestemt ikke sjovt. – Så det kunne være næste “takstzone”.

Provenuet kunne så passende indgå i den gigantiske projektering af en forbindelse fra Vestsjælland (Sjællands Odde elller Røsnæs syd) via Samsø til Odder nord/Aarhus syd. Nævnte trafikperspektiver vil givet “nyde fremme”, når/hvis en ny S-SF-(R)-regering indstiller deres miljørigtige kontorstole i passende højde til skrivebordene efter FV 150911.

Betalingsring(e) eller ej – det bliver et af dette årtis hotteste emner – read my digital lips!

Note:

Foto: Erik Hulegaard

Næste planlagte blogindlæg “Løkkes BRIKker”

 

Skriv en kommentar

Filed under Trafik